Životní prostředí a ekologie

110

oekologie

Co je Adler eco?

Mysleme už dnes na zítřek kvůli životnímu prostředí. ADLER eco.

Ekoznačka "ADLER eco" znamená výrobky s vysokým obsahem vody, nízkým podílem konzervačních látek a obsahem rozpouštědel max. 8%.

Ochrana životního prostředí je pro Adler velmi důležitá

Síla Adleru je v jeho vizi, proto vědomě hledíme do budoucnosti. Oceňujeme dlouhodobý pozitivní vývoj více než krátkodobý úspěch. Naše strategické myšlení tedy zahrnuje šetrné zacházení s životním prostředím a zdroji.

V systému ochrany životního prostředí a bezpečnosti nejen pasivně dodržujeme všechny příslušné zákony a předpisy, ale zapojujeme se aktivně i do jejich řízení. Naším cílem je realizace celkového konceptu, který zohledňuje životní prostředí a bezpečnost ve všech oblastech a procesech.

Dopad našich činností na životní prostředí - klíčové oblasti:

  • Udržování čistoty ovzduší
  • Redukce odpadů na minimum
  • Šetření s vodou a šetrné nakládání s odpadními vodami
  • Úspora energie díky efektivitě
  • Profesionální řízení rizik a nejvyšší bezpečnost zařízení
  • Omezení nepřímých dopadů na životní prostředí
  • Ekologické balení
  • Efektivní a úsporná logistika
  • Šetření s vodou a surovinami
  • Recyklace zbytků